fredag 26. oktober 2012

Nettkurs med båtførerprøven bare kr 590,- inkl. ungdomsmedlemsskap

Kampanjetilbud til ungdom under 26 år

Er du under 26 år tilbyr vi deg nå Nettkurs til båtførerprøven for bare 590 kr!
Denne prisen inkluderer også ungdomsmedlemskap i Redningsselskapet til en verdi av 245 kr. Ordinær pris for kurset er 1480 kr.
Les mer om kurset her.
Som medlem i Redningsselskapet vil du motta medlemsbladet vårt Trygg på sjøen 4 ganger i året.
Bestiller du dette kurset tilbyr vi deg samtidig 5 gratis nummer av Båtmagasinet og 5 gratis nummer av Seilas.
Innen første arbeidsdag etter bestilling får du tilsendt en PIN-kode per e-post fra Grieg Nettkurs AS som gir deg tilgang til kurset. Du har 10 dagers angrefrist fra du har mottatt koden, men angrefristen opphører ved å benytte den tilsendte PIN-koden. Påmeldingen er bindende. Du har tilgang til kurset i 12 måneder etter registrering.
Du vil få tilsendt to giroer i posten, en fra Grieg nettkurs AS på 345 kr, og en fra Redningsselskapet på 245 kr.Redningsselskapet har et unikt tilbud til alle ungdom under 26 år.
Ta båtførerprøven på nettet, se her.

Er du under 26 år og ønsker å ta båtførerprøven?
Redningsselskapet tilbyr nettkurs til båtførerprøven for kun 590 kr, inkludert ungdomsmedlemskap!
 På Gamnes gård har vi mulighet å bistå med praksisopplevelser.  Ta kontakt.

torsdag 5. juli 2012

Velkommen hjem MS GRYTØY

Interessen for kystkultur blomstrer i Harstad. Vennegjengen for gammelferga MS GRYTØY har gjort en fenomenal innsats for å få båten tilbake til Harstad. Den gamle damen fremstår som en perle i havna i Harstad, og mye arbeid gjenstår for å få den gamle damen tilbake til sin gammel prakt. Vi gratulerer entusiastene - og ønsker alle å støtte opp om prosjektet. Her er link til facebooksiden: , og link til historien for MS Grytøy, og masse flotte videoer og info. MS Varoddens venner gleder seg over initiativet - og håper at byens befolkning stiller opp for kystkulturelle opplevelser;).

fredag 13. april 2012

Barentshavet - en skattekiste

Se denne flotte digitale dokumentaren:

tirsdag 27. mars 2012

Derfor vil jeg bli sjøkaptein

Derfor vil jeg bli sjøkaptein (skolestil fra en 10 år gammel gutt) ”Jeg vil bli kaptein når jeg blir stor, fordi det er en jobb som er kul og ikke så vanskelig.
Kapteiner behøver ikke gå så lenge på skole, de trenger bare lære seg tall slik at de kan lese av instrumentene. Jeg tror at de også må kunne å lese et sjøkart slik at de ikke seiler seg bort. Kapteiner må være modige, slik at de ikke blir redde når det er tåke og de ikke kan se, og når propellen faller av må de være kalde og rolige slik at de vet hva de skal gjøre. Kapteiner må ha øyne som ser igjennom skyene, og de får ikke være redde for torden og lyn, som de har mye nærmere enn hva vi har. Kapteinens lønninger er en annen ting som jeg liker. De tjener mer enn de kan bruke. Dette er fordi de fleste mennesker tror det er farlig å kjøre båt, men ikke kapteinene for de vet hvor lett det er. Det er ikke mye jeg ikke liker utenom det at jenter liker kapteiner. Alle jenter vil gifte seg med en kaptein , så kapteinene må alltid jage bort jentene for å få være i fred.
Jeg håper at jeg ikke blir sjøsjuk, for hvis jeg blir det kan jeg ikke bli kaptein, og da må jeg begynne og arbeide.” ;-))

lørdag 10. mars 2012

Boknakaran Fesk & Potedes Rune Lindbæk edit

The song translates to 'Fish & Potatoes' and is a re-edit of the north Norwegian hippie band Boknakaran by Rune Lindbæk, and was released on Idjut Boys' Noid Recordings. Original lyrics by Helge Stangnes. Video editing by Tösch

torsdag 9. februar 2012

Underskriftskampanje:

Opprop:

Til: Den Norske Regjeringen og Sametinget

AKSJON: FRITT JUKSAFISKE NÅ.
For fartøy under 15 meter.
10 gode grunner som svar til myndighetene om at vi selv tar grepet nå. 20 år med seigpining er nok.
At Regjeringen, med Sametinget i spissen, har lagt Kysfiskeutvalgets innstilling i skuffen, aksepteres ikke. (Smith-utredningen)
Et verktøy hele kysten trenger. Denne nettbasert underskriftsaksjon er starten på veien. Vi venter ikke mer på seiigpiningen med myndighetenes avfolkning av vitale kyst- og fjordområder.
Vi skal ha lys i husan og fisk på kaien. Vi starte nu. Fordi vi skaper verdier for samfunn som er levedyktig.

1) Fritt fiske med juksa for disse fartøyene vil vitalisere mange kystsamfunn og skape ny optimisme!
2) Fiske med juksa har lange tradisjoner og utgjør et viktig kystkulturellt element!
3) Mer fiske med juksa vil også være i samsvar med myndighetenes fokus på bærekraftig høsting og miljø!
4) Fersk juksafisk er det ypperste råstoffet og går rett inn i myndighetenes ferskfisk-strategi!
5) Juksa er et selektivt redskap som ikke utgjør noen trussel for bestanden!
6) Juksafangst gir et prima, ferskt råstoff som gir grunnlag for en variert og lønnsom industriproduksjon!
7) Fritt juksafiske vil kunne åpne for rekruttering av ungdom til fiskeryrket uten at ungdommen må gå veien om kjøp av dyre rettigheter!
8) Åpning for et fritt juksafiske vil kunne bidra til en viss oppretting av skjevheter som har utviklet seg med hensyn til rettigheter!
9) Et fritt juksafiske vil trekke fangstaktiviteter nordover og slik bidra til økt syselsetting på sjø og land i nord!
10) De mindre båtene vil levere all fangst lokalt og tradisjonelle, mindre fiskebruk kan overleve!

Underskriftskampanjen er startet av Torulf Olsen.

Støtt kampanjen ved å signere under oppropet: 
AKSJON: FRITT JUKSAFISKE NU! - Underskriftskampanje

søndag 15. januar 2012

Et sommerminne

En søt sang som får fram verdien av gode sommerminner:

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift