fredag 24. oktober 2008

Med 14 nasjonaliteter på en fisketur:"Hei !
Jeg heter Aysun og kommer fra Tyrkia. Tusen takk for båttur. Det var veldig viktig og spennende for meg. Været var lit kalt men jeg var glad fordi jeg var å bli alle sammen som klassefem. Å prøve norsk med venner og å dele noen med venner og dere er egentlik fantastistik. Det er vår første erfare. Neste gang ønsker jeg å fiske meg selv. Kanskje to eller tre store fiske:) Det var hyggelik å se dere. Dere var veldig snill. Fisken smakte godt. Alt var koselig. Jeg håper vi kan ha mer båttur i vår og sommer. Jeg kan lære mange tigs om fiskering og sko fordi jeg liker sjø. Dette er andere verden for meg. Jeg sende ogsa noen bilders om båttur. Håper du liker min bilder. Hilsen Aysun Solaas""Tusen takk for en fantastisk flott tur med båten på forige fredag. Takk for gjestfrihet og åpenhet. Vi kosa oss alle sammen. Hilsen Ingrid "


"Ahoj ,Vivi Ann og Oddmund! Dakujem velmi pekne za vybornu turu lodou.Bolo super aj ryby chutili fantasticky.Dakujem za vsetko.Tusen takk for super flott båttur.Også for god fisk. Hilsen fra Jana fra Slovakia "


"Hei Vivi Ann og Oddmund Takk for veldig god tur. Håper vi kan ha en ny tur igjen Kanjana Wang far Thailand "


"Hei, jeg Maaruf Mohammed og fra Irak. Jeg har tre barn og kona mi bor i Bagdad. Hun har det ikke bra. Hun bor alene. Takk for fisketuren. Hilsen Maaruf "


Og tusen takk til dere alle, en fantastisk koselig fisketur fredag formiddag 17. oktober. Været viste seg også fra den beste siden, på denne tiden av året. Vi ønsker dere alle velkommen tilbake på tur! Hilsen Skipper Oddmund og Skipper Vivi-Ann med mannskap

M/S VARODDEN

torsdag 23. oktober 2008

AKTIV sommer og høst!


Beklager til dere alle som har vært innom og sett etter nyheter. Vi skap skjerpe oss med å bli bedre for å legge ut bilder og informasjoner om hva som skjer innen Varoddens kystkulturelle aktivitet.

I sommer har vi vært på tur med
- Finlendere
- Finnmarkinger
- Svensker
- Nordmenn
- Familie
- Venner
- Stallfolk
- Egne fisketurer

m.m.

Sommerens rekord, var Reynaldo fra Bolivia , - som fikk sin 3. fisk i hele sitt liv - og her er bildet av den:

Historia til m/s Varodden

Historia til m/s Varodden

Foreningen m/s Varoddens venner søker flere AKTIVE medlemmer:

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er ”Varoddens venner”, Kontorkommune er Harstad.

§ 2 FORMÅL.
Foreningens formål er å arbeide for å fremme forståelse blant folk for kystkulturens og fiskerinæringens historiske betydning for Norge. Dette vil foreningen gjøre ved å eie og bevare fartøyet ”Varodden” og gjennomføre aktiviteter ved å stille til rådighet foreningens eiendeler for skoleklasser, lag og foreninger som ønsker å utforske og oppleve kystkultur i Norge.

§ 3 GRUNNKAPITAL.
Foreningens oppstartkaital er kr 100 000,- i tegnede medlemsavgifter.
Foreningens årsmøte kan vedta årlig medlemskontigent.

§ 4 FORENINGENS STYRE
Foreningens styre består av 4 medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder inntil 2 år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall. Og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall. Ved opprettelse og avgang utpekes styremedlemmene av stifteren.
Styrets leder velges av årsmøtets til enhver tids medlemmer.

§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret forestår foreningens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ.
Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av driftskapitalen.
Styret skal avgi årsmelding og regnskap til årsmøte som avholdes innen 28. februar hvert år. Styret kan engasjere forretningsfører og beregne seg godtgjøring for sitt arbeide.

§ 6 STYRETS MØTER
Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves.
Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 DISPONERING AV STIFTELSENS MIDLER
Foreningens midler disponeres av styret i tråd med foreningens formål.

§ 8 REVISJON.
Foreningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER.
Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i foreningens årsmøte.

§ 10 OMDANNING / OPPLØSNING
Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i foreningens årsmøte, med simpelt flertall av betalende medlemmer. Foreningen har ansvar for de forpliktelser som utenforstående offentlige myndigheter har bestemt. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Norges lover.

Underskrift